18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Wakacje kredytowe dla rolników?

MRiRW informuje, że w obowiązujących przepisach są przewidziane rozwiązania mające na celu udzielenie pomocy kredytobiorcy w przypadku problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wynikających np. z ograniczeń na rynkach rolnych.

W nawiązaniu do pisma Krajowej rady Izb Rolniczych w sprawie nowelizacji ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, w zakresie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych rolnikom, którzy w związku ze wzrostem stóp procentowych nie są w stanie spłacać kredytów, resort rolnictwa poinformował, że w obowiązujących przepisach są przewidziane rozwiązania mające na celu udzielenie pomocy kredytobiorcy w przypadku problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wynikających np. z ograniczeń na rynkach rolnych.

Producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą czynnych kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania mogą ubiegać się w banku o:

  • zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
  • wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął,
  • zmianę kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów.

Zasady udzielania kredytów przewidują również, że w przypadku zaprzestania przez kredytobiorcę prowadzenia działalności lub spłaty kredytu i odsetek z przyczyn od niego niezależnych, umożliwiają bankowi, po dokonaniu stosownej analizy i deklaracji kredytobiorcy o wznowieniu działalności lub spłaty kredytu, uznanie tego zaprzestania za czasowe. W takim przypadku, w okresie ww. zaprzestania, dopłaty do oprocentowania kredytu nie są stosowane. Po wznowieniu przez kredytobiorcę działalności lub spłaty kredytu i odsetek dopłaty ponownie są stosowane od dnia tego wznowienia.

Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne producenci rolni mogą nadal ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Jednocześnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została dodatkowa pomoc na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Obowiązujące warunki umożliwiają:

  • objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy,
  • zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres 39 miesięcy,
  • otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego na okres do 12 miesięcy w wysokości 5 p.p. w skali roku,
  • brak konieczności udokumentowania wykorzystanych środków z kredytu obrotowego udzielonego na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Powyższe kredyty są udzielane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Źródło: KRIR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.