12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Składka zdrowotna za pomocników rolnika: nie będzie podziału na dni

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało, że nie przewiduje wprowadzenia odrębnego mechanizmu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wybranej grupy osób, w tym dla pomocników rolnika.

Wielkopolska Izba Rolnicza poinformowała o odpowiedzi resortu na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych, która – popierając wnioski wielu wojewódzkich samorządów rolniczych – zwróciła się o rozważenie możliwości wprowadzenia przepisów umożliwiających podzielenie składki zdrowotnej płaconej za pomocnika rolnika.

Stan obecny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS. Zgłoszenie to jest obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia zgłoszenia do tego ubezpieczenia, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

KRIR zwrócił uwagę, że składka ta jest miesięczna i niepodzielna, bez względu na liczbę dni podlegania temu ubezpieczeniu w danym miesiącu. „Takie rozwiązanie nie odzwierciedla istoty i celu zawierania przez rolników umów o pomocy przy zbiorach. Umowy te są uzależnione od czasu trwania zbiorów, które trwają zazwyczaj 2-3 tygodnie. Zasada niepodzielności składki powoduje, że zawieranie znaczne obciążenie finansowe. W kwietniu miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 209 zł.” – pokreśliły izby rolnicze.

Zdaniem samorządu rolniczego składka na ubezpieczenie za pomocnika rolnika powinna być naliczana za dni, w których pomocnik rolnika podlegał temu ubezpieczeniu, a więc w sytuacji, gdy okres podlegania ubezpieczeniu byłby krótszy niż pełny miesiąc, wysokość składki za dany miesiąc powinna być obliczana wyłącznie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Takie rozwiązanie obowiązuje w przypadku płatności składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz macierzyńskie za pomocnika rolnika.

Odpowiedź resortu rolnictwa

W odpowiedzi KRIR resort poinformował, iż zagadnienie to jest znane ministrowi rolnictwa, który zasięgał w tej sprawie opinii Ministra Zdrowia. Zgodnie ze stanowiskiem resortu zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne oparte jest w szczególności na zasadach solidarności społecznej, równego traktowania oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy określają, że składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Zaś zasada niepodzielności składki odnosi się nie do podstawy wymiaru składki, lecz do stawki tejże składki. Niepodzielność składki zdrowotnej oznacza m.in., że stawka składki nie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w zależności od dni w ciągu miesiąca, w trakcie których osoba była faktycznie ubezpieczona.

„Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pomocników rolnika, za których składka jest obliczana od stałej kwoty, stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Należy zauważyć, że w przypadku pomocników rolnika podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne została ustawiona na relatywnie niskim poziomie w odniesieniu do pozostałych grup ubezpieczonych” – zaznaczyło ministerstwo rolnictwa.

Dodało ponadto, iż prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wobec tego przez okres 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, pomocnikom rolnika przysługuje jeszcze prawo do świadczeń zdrowotnych. Dopiero po upływie tych 30 dni wygasa ochrona ubezpieczeniowa. Zatem ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje jedynie okresu zatrudnienia, ale obejmuje znacznie szerszy przedział czasowy.

„Kwestia niepodzielności składki zdrowotnej została zbadana przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że powyższa regulacja nie narusza przepisów Konstytucji RP” – stwierdził resort.

Ministerstwo mając na uwadze powyższe argumenty, a w szczególności znajdujące się u podstaw ubezpieczenia zdrowotnego zasady równego traktowania oraz solidarności społecznej, poinformowało, że nie przewiduje się wprowadzenia odrębnego mechanizmu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wybranej grupy osób, w tym przypadku dla pomocników rolnika.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.