20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Rząd chce podnieść limit wsparcia dla pszczelarzy

Zwiększenie limitu środków na realizację pomocy dla pszczelarzy, podwyższenie cen usług pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich oraz ustalenie jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych - przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aktualizacja rozporządzenia ma związek ze zmiana przepisów unijnych od 30 czerwca 2023 r.

„Oznacza to, że bez zmiany przepisów nie będzie możliwe udzielanie po dniu 30 czerwca br. pomocy producentom rolnym w formie m.in. kredytów na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, kredytów na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników czy też dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich” – wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Dodano, że ceny usług pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich nie były podwyższane od 2015 r. Zauważono również, że zgodnie z danymi ARiMR zapotrzebowanie na środki na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich przewyższa limit środków określonych w przepisach na tę pomoc w wysokości 60 mln zł. Podano też, że do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływają wnioski o ustalenie dla wszystkich kredytobiorców jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych – 60 miesięcy. Zwrócono także uwagę na potrzebę zapewnienia nieprzerwanych dostaw materiału siewnego dla producentów rolnych.

Jak wynika z wykazu, projektowane rozporządzenie Rady Ministrów ma również na celu m.in.:

  • podwyższenie o 10 proc. cen usług pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich;
  • podwyższenie z 60 mln zł do 82 mln zł limitu środków na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich;
  • ustalenie dla wszystkich kredytobiorców – producentów rolnych jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych – 60 miesięcy.

Projektowane rozporządzenie ma też umożliwić ubieganie się o kredyt na skup podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie. Zaznaczono, że zarówno kredyt płynnościowy, jak i kredyty na skup „będą udzielane w celu poprawy płynności finansowej, a nie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”.

Ze względu na przedmiot projektu ma on zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca czerwca br.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.