21 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – ostatnie dni na złożenie wniosku

Do 21 października można ubiegać się o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. Do tej pory Agencja zarejestrowała 858 wniosków na kwotę prawie 367 mln zł.

Nabór wniosków prowadzą oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można je również przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. Dotychczas Agencja przyjęła 858 wniosków na prawie 367 mln zł. Z bieżących statystyk wynika, że największym zainteresowaniem wsparcie to cieszy się w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i zachodniopomorskim.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Wsparcie, o które można się ubiegać, wynosi nawet 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo do 50 proc. udokumentowanych kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o działalność związaną z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tą z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc. Należy zaznaczyć, że w przypadku spółki cywilnej limit pomocy przysługujący każdemu wspólnikowi i spółce liczony jest łącznie.

Przypominamy, że wachlarz działalności został w tym naborze rozszerzony i można ubiegać się o wsparcie w następujących zakresach:

  • działalność usługowa związana z rolnictwem;
  • działalność usługowa związana z leśnictwem;
  • działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych;
  • działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;
  • działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Jeśli chodzi o usługi związane z rolnictwem i leśnictwem, podmiot ubiegający się o wsparcie musi działać przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W pozostałych przypadkach zarejestrowanie działalności gospodarczej powinno nastąpić nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, a podjęcie wykonywania tej działalności – nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Dofinansowanie można przeznaczyć m. in. na:

  • zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, nawożenia i zbioru roślin; przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży; przygotowywania pasz;
  • zakup nowych maszyn, urządzeń i narzędzi przeznaczonych do: przygotowania gleby pod zalesienia; pielęgnacji upraw leśnych; ochrony lasu; przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew; pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;
  • zakup wraz z instalacją i transportem nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do: regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych; układania drenażu; kopania stawów oraz zbiorników; utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
  • zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji: budynków służących do działalności rolno – produkcyjnej, budynków gospodarczych czy inwentarsko-składowych;
  • zakup stacji bazowych służących do przesyłu danych; sensorów; pedometrów i akcelerometrów; dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania lub sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury; stacji meteo.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 lipca 2022 r.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.