21 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Podpisana przez prezydenta ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej wdraża do polskiego prawodawstwa unijne przepisy zawierające szereg nowych – względem dotychczas stosowanych – postanowień prawa Unii Europejskiej.

Nowa ustawa m.in. zmniejsza obciążenia administracyjne poprzez zniesienie obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków producentów ekologicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, wprowadza ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach UE oraz zwiększa wsparcie dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej.

Ponadto ustawa: wskazuje organy właściwe do wykonywania zadań określonych w przepisach unijnych, w tym w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną; wprowadza podstawę prawną do wydawania wytycznych i wiążących poleceń przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych zadań przez jednostki certyfikujące; zapewnia wysoki poziom systemu kontroli i certyfikacji w produkcji ekologicznej poprzez dopuszczenie do prowadzenia kontroli u producentów ekologicznych osób, które zdały egzamin państwowy poświadczający ich kwalifikacje.

Ustawa jest nowym aktem prawnym – po jego wejściu w życie straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym. Większość przepisów ustawy ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dot. eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.