17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Premie na działalność pozarolniczą – będą uproszczenia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zmiany w rozporządzeniu, dzięki czemu proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą ma być łatwiejszy.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk informuje o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1196 z późn. zm.) dzięki któremu proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą będzie łatwiejszy.

Premie mogą być przyznane na realizację operacji pn. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Jest to wsparcie z PROW 2014–2020.

Główne założenia planowanych zmian

Wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów, które obejmą:

  • zmiany założeń dotyczących dokumentowania osiągniętych przychodów z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej w trakcie realizacji biznesplanu;
  • możliwość akceptacji zmian założeń biznesplanu w zakresie samochodów osobowych bez konieczności zmiany kwoty wydatku na zakup tego samochodu do kwoty nie przekraczającej 50 % kwoty pomocy – dotyczy jedynie pomocy przyznanej przed 22 stycznia 2022 r.;
  • ograniczenie zakresu zmian założeń biznesplanu, o które to zmiany beneficjent jest zobowiązany wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody.
Źródło: MRiRW

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.