22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Ponad 64 tys. wniosków o „pomoc klęskową” za 2021 rok

30 czerwca 2022 r. upłynął termin na składanie przez rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Do 30 czerwca zarejestrowano ponad 64 tys. wniosków.

Wnioski o pomoc można było składać od 16 czerwca bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania.

Adresatem pomocy są producenci rolni, którzy w 2021 roku ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

W przypadku trudności w pozyskaniu z aplikacji publicznej, bądź od właściwego wojewody, protokołu oszacowania szkód (lub kalkulacji oszacowania szkód), można go złożyć w późniejszym terminie – niezwłocznie po otrzymaniu, nie później jednak niż na wezwanie kierownika biura powiatowego.

Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.