12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Początek przedsiębiorczości drugiej szansy: Projekt Give Them A 2 Chance wspiera przedsiębiorców w nowy sposób

Rozpoczęcie projektu „Give them a second chance (G2C)” to znaczący krok w kierunku
wspierania przedsiębiorczości drugiej szansy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego
środowiska dla nieudanych i byłych przedsiębiorców. Inicjatywa ta, zainicjowana przez
konsorcjum partnerów z sektora edukacji zawodowej oraz przedsiębiorstw, obejmuje małe i
średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz izby handlowe z Niemiec, Polski,
Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Austrii.


Celem głównym projektu jest nie tylko wsparcie rozwoju postawy przedsiębiorczości drugiej
szansy, ale także stworzenie ścieżki powrotu na rynek dla tych, których pierwsze próby
prowadzenia działalności zakończyły się niepowodzeniem. W tym kontekście dwie główne
grupy docelowe projektu to nieudane przedsiębiorstwa znajdujące się w procesie
restrukturyzacji lub zbankrutowane, oraz byli przedsiębiorcy, którzy zakończyli swoją aktywność
z powodu braku sukcesu.


Projekt „Give them a second chance (G2C)” zakłada skoncentrowanie się na konkretnej
pomocy dla nieudanych i byłych przedsiębiorców poprzez dostarczenie im narzędzi do analizy
przeszłych doświadczeń. Kluczowym elementem jest narzędzie do samooceny online, które
umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron, a także wskazanie obszarów wymagających
poprawy. W ten sposób projekt nie tylko zachęca do refleksji nad przyczynami niepowodzeń,
ale także dostarcza konkretnych instrumentów umożliwiających ciągłe doskonalenie.
Działania projektu obejmują także tworzenie innowacyjnych treści edukacyjnych oraz
wykorzystanie technologii cyfrowych do stworzenia kursu online w formie modułów e-
learningowych. Te zasoby edukacyjne będą dostępne poprzez dedykowaną platformę online, co
ułatwi dostęp dla uczestników projektu.


Dodatkowo edukatorzy, trenerzy i mentorzy otrzymają kompleksowy zestaw narzędzi
edukacyjnych, w tym podręcznik do mentorstwa. Ten element projektu ma na celu zapewnienie
wsparcia dla profesjonalistów pracujących w ośrodkach edukacji zawodowej, izbach
handlowych, szkołach zawodowych i organizacjach pozarządowych, którzy chcą pełnić rolę
mentorów dla nieudanych i byłych przedsiębiorców.


Rozpoczęcie projektu „Give them a second chance (G2C)” stanowi zdecydowany krok w
kierunku tworzenia bardziej sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorczości drugiej szansy,
kładąc nacisk na konkretną pomoc, rozwój kompetencji oraz ciągłe doskonalenie. To
innowacyjne podejście ma potencjał naprawienia niepowodzeń i umożliwienia przedsiębiorcom
odnalezienie się na rynku.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.