23 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Paszportyzacja polskiej żywności coraz bliżej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszamy do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych związanych z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursem, którego przedmiotem jest „Wdrożenie rozwiązań wspierających proces paszportyzacji u uczestników pilotażu dla rynku ziemniaka”.

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej w zakresie rozwiązania w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, przekazywanych przez Zamawiającego danych pozwalających przygotować pracę konkursową lub ofertę, stosowanych przez Zamawiającego kryteriów oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy lub pracy konkursowej, oraz innych kwestii technicznych związanych z realizacją zamówienia.

Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych można składać do dnia 11 lipca 2022 r.

Wstępne konsultacje rynkowe są prowadzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, tj. Zleceniobiorcę Pilotażu w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Paszportyzacja polskiej żywności to projekt wchodzący w skład portfela projektów strategicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace nad projektem zostały zainicjowane przez organizacje i związki branżowe reprezentujące rynek wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Koordynację jego realizacji powierzono Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, przy merytorycznym wsparciu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pilotaż rozpoczął się 16 grudnia 2021 r., a jego zakończenie planowane jest na 15 marca 2023 r.

Realizacja Pilotażu została powierzona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), na podstawie Decyzji Prezesa Rady Ministrów, wydanej w oparciu o art. 10c Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. W efekcie, 16 grudnia 2021 r. pomiędzy KOWR a NASK-PIB została zawarta umowa, której przedmiotem jest uregulowanie zasad realizacji i finansowania Pilotażu.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. Projektowany system udostępni szerokie spektrum informacji o produkcie żywnościowym, przede wszystkim dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom, a także integracji z aktualnie działającymi bazami danych prowadzonymi przez instytucje administracji publicznej. Po jego wdrożeniu polski sektor rolno-spożywczy może zyskać system IT, w którym znajdą się wiarygodne, rzetelne i niepodrabialne dane o produkcie rolno-spożywczym.

Źródło: KOWR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.