17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

KRIR apeluje o zmianę sposobu naliczania czynszu dzierżawnego

Krajowa Rada Izb Rolniczych ponownie wnioskuje o zmianę sposobu naliczania czynszu dzierżawnego za nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarząd KRIR po raz kolejny zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany sposobu naliczania czynszu dzierżawnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zdaniem rolniczego samorządu, powinien on być naliczany według średniej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności, na wzór naliczania podatku rolnego.

„Obecnie, czynsz dzierżawny jest naliczany na podstawie równowartości pieniężnej odpowiedniej ilości pszenicy, zgodnie z art. 39a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Średnia krajowa cena skupu pszenicy, na podstawie której naliczany jest czynsz, ustalana jest na podstawie obwieszczeń Prezesa GUS, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 20 dni po upływie każdego półrocza kalendarzowego. Jednakże, duże wahania na rynku powodują dużą zmienność w wysokości czynszu dzierżawnego, co stwarza poważne problemy dla rolników.” – argumentuje KRiR we wniosku.

Dlatego KRIR wnioskuje o zmianę sposobu naliczania czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, który – według izb rolniczych – powinien być naliczany według średniej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności, na wzór naliczania podatku rolnego. Taki sposób naliczania czynszu dzierżawnego pozwoliłby na zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, co byłoby korzystne dla rolników – argumentuje KRIR i żąda zmian legislacyjnych w tej sprawie.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.