18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Konkurs grantowy dla ogrodów działkowych – wnioski tylko do końca grudnia

Nabór w ramach Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych dobiega końca. Zainteresowanie pozyskaniem grantów jest na tyle duże, że dostępny limit zostanie przekroczony jeszcze w tym roku.

Ze złożonych do tej pory wniosków wynika, że kwota, o którą ubiegają się Rodzinne Ogrody Działkowe, zbliża się do poziomu 130 proc. puli środków przeznaczonej na granty. W związku z tym, zgodnie z zapisami regulaminu, grudzień 2022 roku będzie ostatnim miesiącem na złożenie w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentów. Można je dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformę ePUAP.

Przypominamy, że projekt grantowy skierowany jest do stowarzyszeń ogrodowych. Kwota dofinansowania wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekracza 400, może sięgnąć nawet 150 tys. zł. Nie wymaga się wniesienia wkładu własnego i przysługuje zaliczka.

Minimum 50 proc. otrzymanych funduszy należy przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym, obejmującym m.in. zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntów czy uaktywnienie biologiczne terenu przez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Z kolei do 30 proc. wydatków kwalifikowanych może dotyczyć inwestycji w zakresie elementów dodatkowych, czyli np. zagospodarowania (w tym rekultywacji) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizacji i budowy ogólnoogrodowej sieci energetycznej. Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie do 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Otwarty konkurs grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych został zorganizowany na podstawie umowy zawartej 10 maja 2022 r. między NFOŚiGW i ARiMR. Nabory odbywają się w miesięcznych etapach, począwszy od 30 maja 2022 r.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.