20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Jak ubezpieczyć dziecko od nieszczęśliwego wypadku?

Ubezpieczyć od nieszczęśliwego wypadku można dziecko do ukończenia 16. roku życia.
Dziewczynka na łące
Fot. Artur Aldyrkhanov / Unsplash

Jak informuje KRUS, z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych została zawarta umowa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać: drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl) lub drogą pocztową.

TUTAJ ZNAJDZIESZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>

Źródło: KRUS
Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.