23 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Dofinansowanie wymiany słupów chmielowych impregnowanych kreozotem – wnioski od 15 lutego

Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w zakresie wymiany słupów nośnych na plantacjach chmielu impregnowanych kreozotem, będzie można składać od 15 lutego do 31 marca 2023 r.

To drugi nabór wniosków o takie wsparcie realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W zasadach przyznawania pomocy wprowadzone zostały zmiany.

Wsparcie na inwestycje w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na takie, które będą mniej uciążliwe dla zdrowia i środowiska, może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ma status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Musi ona zajmować się produkcją chmielu na terytorium Polski, mieć nadany numer identyfikacyjny i być pełnoletnia (warunek ten dotyczy osób fizycznych).

Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę słupów na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu. Wsparcie obejmuje demontaż starych słupów, nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych oraz ich montaż na tej samej powierzchni, z której usunięto słupy impregnowane kreozotem. Maksymalna powierzchnia upraw, która może być objęta pomocą, to 5 ha.

W tym naborze rozszerzono wachlarz materiałów, z których może być wykonany nowy chmielnik. Słupy zabezpieczone kreozotem mogą być wymienione na konstrukcje: drewniane, drewniane na betonowych szczudłach, betonowe, stalowe lub kompozytowe. Istotną zmianą jest też wydłużenie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie inwestycji. Nie może ona rozpocząć się przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a na jej realizację beneficjenci będą mieć 24 miesiące od zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Jeśli chodzi o stawki pomocy, poziom udzielonego dofinansowania w odniesieniu do 1 ha uprawy chmielu, na której wymieniane będą słupy, nie może przekroczyć 120 tys. zł (standardowo) bądź 140 tys. zł – w przypadku rolników urodzonych po 31 grudnia 1982 r.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 lutego do 31 marca 2023 r. wyłącznie drogą elektroniczną przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.