20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Będzie zmiana w naliczaniu czynszów dzierżawnych za państwową ziemię

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowelizacja przepisów ma na celu usprawnienie w wykonywaniu zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), a także doprecyzowanie regulacji tyczących się obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

Jedna z najważniejszych zmian odnosi się do należności z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne wchodzące w skład ZWRSP, określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy. Wysokość czynszu będzie ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, a nie jak do tej pory na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu.

Ponadto projekt przewiduje, ze Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać, w drodze umowy, Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez starostę, na wniosek KOWR.

Nowe przepisy zapewniają możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą. Ma się to odbywać w praktyce tak, że KOWR nabędzie nieruchomości rolne od danego gospodarza, spłaci w całości lub w części jego zobowiązania, a następnie może zawrzeć umowy dzierżawy tych nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem – bez obowiązku przeprowadzania przetargu.

Ponadto KOWR będzie mógł wydłużyć, określony w umowie, termin całkowitej spłaty należności (nie dłuższy niż 25 lat), o ten sam okres, na który udzielił odroczenia ich spłaty.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.