I Forum Polskiej Organizacji Biometanu

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu, które odbędzie się 23 października w Warszawie, jest organizowane w czasie definiowania krajowej polityki wsparcia odnawialnych źródeł energii na kolejną kadencję Sejmu RP.

Geotermia alternatywą dla paliw kopalnych?

Energia geotermalna

Geotermia jest stabilnym źródłem czystej energii, które nie zależy od pogody. Może stanowić alternatywę dla ropy, gazu czy węgla, zwłaszcza że zasoby eksploatacyjne tej energii odpowiadają mniej więcej połowie rocznej produkcji ciepła koncesjonowanych wytwórców ciepła w Polsce.

Szewczyk: Polska jest w ogonie Europy. Potrzebujemy jak najszybciej zeroemisyjnej energii

Na tle lasu symbole OZE

Może się okazać, że makaron produkowany z polskiego zboża z energii niezeroemisyjnej będzie miał taki ślad węglowy, że nie sprzedamy go na rynku niemieckim czy francuskim. Nasz wysokiej jakości makaron może być konkurencyjny cenowo, ale konsument z tych rynków nie będzie miał okazji go kupić, bo duże sieci nie będą dystrybuować produktów o wysokim poziomie śladu węglowego – tłumaczy Dariusz Szewczyk, prezes spółki ICS.