Jak profesjonalnie zadbać o swój sad?

Jabłka na drzewach w sadzie

Formowanie i cięcie drzew, regulacja wzrostu i owocowania to jedne z najważniejszych zabiegów
agrotechnicznych. Które z nich wpisują się w zrównoważony sposób produkcji owoców?

Szkółka GREEN PARK to nasza pasja

Monika i Piotr Wójcik, współwłaściciele Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Green Park w Osuchowie

Monika i Piotr Wójcik, współwłaściciele Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Green Park w Osuchowie to laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023 w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023.

Sady to naturalne pochłaniacze CO2

Jabłka na drzewach w sadzie

Już ponad dekadę temu naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Cornella przedstawili wyniki prowadzonych przez nich badań, z których wynika, że sady pochłaniają z powietrza znaczne ilości dwutlenku węgla.

Jak chronić owoce?

Jabłka

Ochrona roślin, w tym gatunków sadowniczych, jest nieodzownym elementem uzyskania produkcji
wysokiej jakości.

ACTIV z misją dla sadownictwa

Waldemar Żółcik

Rozmowa z Waldemarem Żółcikiem, właścicielem rodzinnej firmy ACTIV w Belsku Dużym, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze branży sadowniczej, laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023 w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023.