18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – ostatni moment, by ubiegać się o pomoc

Do 21 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przyjmuje wnioski o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. Dotychczas w tym naborze zarejestrowano 1827 wniosków na kwotę blisko 790 mln zł.

Wnioski do 21 października 2022 r. należy złożyć, osobiście lub przez upoważnioną osobę, w oddziale regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również nadać w placówce Poczty Polskiej lub wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Przypominamy, że w trwającym naborze wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, którą będzie świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji lub wykorzystania technologii cyfrowych.

Jeśli chodzi o usługi związane z rolnictwem i leśnictwem, podmiot ubiegający się o wsparcie musi działać przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W pozostałych przypadkach zarejestrowanie działalności gospodarczej powinno nastąpić nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, a podjęcie wykonywania tej działalności – nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc. W przypadku spółki cywilnej limit pomocy przysługujący każdemu wspólnikowi i spółce liczony jest łącznie.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 lipca 2022 r.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.