18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Mniej rolników pobiera emerytury i renty. Ile wynoszą ich świadczenia?

W 2021 roku emerytury i renty pobierało przeciętnie miesięcznie w Polsce 9 280,6 tys. osób, z tego z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych - 1 036,6 tys. (o 4,3 proc. mniej niż rok wcześniej) - podaje Główny Urząd Statystyczny.

Emerytury pobierało w ubiegłym roku miesięcznie przeciętnie 7 101,4 tys. osób, w tym z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych – 811 tys. (o 5 proc. mniej w skali roku).

Z kolei renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacono przeciętnie miesięcznie 846,9 tys. osobom (-5 proc.), z tego w ramach rolniczego systemu – 183,9 tys. (-2 proc.). Przeciętna miesięczna liczba osób otrzymujących renty rodzinne w 2021 r. wyniosła 1 332,3 tys., z rolniczego systemu – 41,7 tys. osób (mniej o 0,7 proc).

Kwota emerytur i rent z KRUS wyniosła 17 774 mln zł (spadek o 0,7 proc.). Kwota przeznaczona na emerytury z KRUS w 2021 r. wyniosła 13 978,5 mln zł i spadła w stosunku do poprzedniego roku o 1,4 proc., na renty z tytułu niezdolności do pracy wydano 2 866,5 mln zł (+1,3 proc.), natomiast na renty rodzinne – 928,8 mln zł (+4,4 proc.).

„Przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1 436,29 zł (wzrost o 3,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Najwyższe świadczenia wypłacono w województwach: śląskim (1 620,18 zł) i lubuskim (1 597,10 zł). W siedmiu województwach świadczenie nie przekraczało przeciętnej dla kraju, najniższe było w województwach: wielkopolskim (1 402,30 zł) i mazowieckim (1 406,41 zł)” – wskazuje GUS.

Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy z KRUS wyniosła 1 299,03 zł (+3,4 proc.) i jej wysokość w poszczególnych województwach była zawarta w przedziale od 1 281,30 zł (podkarpackie) do 1 340,05 zł (opolskie).

Z kolei przeciętna miesięczna renta rodzinna z KRUS ukształtowała się na poziomie 1 856,03 zł i wzrosła o 5,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższe świadczenie odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim – 2 105,37 zł, łódzkim – 2 099,31 zł i zachodniopomorskim – 2 022,64 zł, a najniższe w województwie śląskim – 1 690,01 zł.

GUS podał również, że w 2021 r. powierzchnia zasiewów wyniosła 10,9 mln ha, co oznacza niewielki spadek w stosunku do roku poprzedniego (- 0,6%). W strukturze zasiewów dominowały zboża (68,4% ogólnej pow. zasiewów).

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.