21 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Konkurs grantowy dla ogrodów działkowych: opublikowano kolejną listę rankingową

Przed nami kolejny etap Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Wiele przedsięwzięć, na które przyznano dofinansowanie, jest już w trakcie realizacji. Do tej pory złożono wnioski o granty na niemal 18,2 mln zł.

24 października 2022 r. ARiMR opublikowała listę rankingową dla trzeciego etapu konkursu z zakwalifikowanymi do dofinansowania 88 wnioskami – otwórz. W sumie w trzech dotychczasowych rankingach znalazły się 193 wnioski. Najwięcej z nich pochodzi z województw: śląskiego (31), kujawsko-pomorskiego (28) i wielkopolskiego (21).

Projekt grantowy skierowany jest do stowarzyszeń ROD. Kwota dofinansowania wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekracza 400, może sięgnąć nawet 150 tys. zł. Od grantobiorców nie wymaga się wniesienia wkładu własnego i przysługuje im prawo ubiegania się o przyznanie zaliczki.

Minimum 50 proc. otrzymanych funduszy należy przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym. Środki powinny zostać spożytkowane m.in. na zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntu czy uaktywnienie biologiczne terenu poprzez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Z kolei do 30 proc. wydatków kwalifikowanych można przeznaczyć na inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, np. na zagospodarowanie (w tym rekultywację) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizację i budowę ogólnoogrodowej sieci energetycznej. Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie 10 proc. wartości udzielonego grantu).

ARiMR zachęca do składania wniosków we właściwych ze względu na miejsce położenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformę ePUAP. Są one przyjmowane w cyklach miesięcznych – kolejny obejmuje listopad.

Otwarty konkurs grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych został zorganizowany na podstawie zawartej 10 maja 2022 r. umowy między NFOŚiGW i ARiMR. Nabory odbywają się w miesięcznych etapach, począwszy od 30 maja 2022 r., aż do wyczerpania środków. Wartość całego projektu to 50 mln zł.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.