21 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Dopłaty bezpośrednie 2022. Jakie zmiany dla rolników?

Od 15 marca do 15 maja rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności w ramach PROW. W tym roku rolników czeka kilka istotnych zmian.

W porównaniu do lat ubiegłych jest kilka ważnych zmian w przyznawaniu dopłat, a także w sposobie i terminie składania wniosków.

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2022 wraz z wymaganymi załącznikami składa się w terminie od dnia 15 marca 2022 r. do dnia 16 maja 2022 r. (15 maja 2022 roku przypada w niedzielę). 

Wniosek może być także złożony do dnia 10 czerwca 2022 r., czyli 25 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie składania wniosków. Jednak złożenie wniosku od 16 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. skutkuje pomniejszeniem należnych płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Natomiast wnioski złożone po dniu 10 czerwca 2022 r. nie zostaną rozpatrzone. 

Zmiany do wniosku bez zastosowania zmniejszeń płatności, rolnik ma prawo z własnej inicjatywy złożyć do dnia 31 maja 2022 r. 

Wypłata środków z tytułu płatności bezpośrednich rozpocznie się w połowie października bieżącego roku w formie zaliczek.

O jakie dopłaty mogą ubiegać się rolnicy w 2022 roku?

W zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie:

 • jednolitej płatności obszarowej (JPO), płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej
 • uzupełniającej płatności podstawowej
 • płatności dla młodych rolników
 • płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych (P burak cukrowy),
 • płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych (P konopie),
 • płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno (P STR),
 • płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych (P PAS),
 • płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych (P skrobia),
 • płatności do powierzchni uprawy truskawek (P truskawka),
 • płatności do powierzchni uprawy pomidorów (P pomidory),
 • płatności do powierzchni uprawy lnu (P len),
 • płatności do powierzchni uprawy chmielu (P chmiel),
 • płatności do krów,
 • płatności do bydła,
 • płatności do owiec,
 • płatności do kóz,
 • płatności niezwiązanej do tytoniu,
 • płatności ONW.

Nowość, czyli UPP

Jedną z najważniejszych zmian w dopłatach bezpośrednich jest przywrócenie (nie było jej od 2013 r.) dodatkowej formy dotacji, czyli uzupełniającej płatności podstawowej (UPP). Ma ona zwiększyć wysokość dopłat bezpośrednich powyżej unijnej średniej.

W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni – do otrzymania UPP uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Na płatności w kampanii 2022 r. rząd przeznaczył 400 mln zł. To oznacza, że rolnik dostanie więc ok. 40 zł/1 ha.

Uzupełniająca płatność podstawowo będzie przysługiwać do następujących upraw:

 • zboża;
 • rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja;
 • rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;
 • rośliny strączkowe – wyka  siewna,  soczewica  jadalna  i  ciecierzyca  pospolita;
 • rośliny strączkowe pastewne;
 • len włóknisty i oleisty;
 • konopie włókniste;
 • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (gatunki zostaną określone w przepisach);
 • rośliny motylkowate drobnonasienne;
 • rośliny okopowe  pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
 • trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Pierwszych pięć wymienionych rodzajów roślin oraz dziewiąty będą objęte płatnością również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek.

Ponadto UPP będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin.

Inne zamiany

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie wymogu posiadania przez rolnika – ubiegającego się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), płatność ekologiczną (PROW 2014-2020) – prawa do użytkowania wszystkich gruntów, do których ubiega się on o przyznanie płatności.

Kolejną nowością jest to, że ARiMR w imieniu rolnika dokona przelewu części dopłat na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, w którym rolnik wykupił ubezpieczenie upraw z dotacją Skarbu Państwa. W ten sposób rolnik, za pośrednictwem ARiMR, opłaci polisę.

Od tego roku pojawią się także zmiany w płatnościach PROW 2014–2020 w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym. Kilka istotnych zmian przewidziano także w płatnościach dobrostanowych.

Zmiany w logowaniu do aplikacji eWniosekPlus

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, dokumenty będzie można złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosek.

Zmieni się jednak miejsce i sposób logowania do aplikacji eWniosekPlus – rolnik będzie mógł złożyć wniosek po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie internetowej ARiMR.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Budżet przeznaczony na ich realizację wynosił 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe za 2021 rok to nieco ponad 3 mld zł.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.